2018. október 12., péntek

Végül...

LELKIISMERET VAGYIS GNÓZIS

Végül a kérdésünkre megtaláltuk a választ, vagyis megtaláltuk a választ arra a kérdésre, hogy ki véd meg minket a hatósággal, illetve most már Magyarországgal szemben. A lelkiismeret véd meg minket. Mert nem alapozhatunk másra, csakis kizárólag az ember lelkiismeretére, vagyis arra, hogy aki felfogja azt amiről beszélünk, abban végül megszólal a lelkiismeret és abbahagyja a pusztítást.

Dél-Korea feljelentett minket még 2017-ben, veszélyesnek, elme zavarodottnak bélyegzett akkor, amikor Korea egységéről, Észak-Korea szeretetéről, egységes emberiségről, egységes hadseregről, globális békéről, globális barátságról és felelősségvállalásról, a világ megmentéséről tanítottuk többek között őket is és más országokat is már 2015 óta - mint Krisztus és a Menyasszony.

Magyarország hitelt adott a dél-koreai feljelentésnek, és azóta is zaklatnak minket, fenyegetnek minket, vádolnak minket. Magyarország elvesztette önmagát, Magyarország elvesztette morális alapját, Magyarország erőszakszervezet, és mint ilyen, meg kell, hogy szűnjön.

Mások életébe való jogtalan beavatkozás, hatósági jogkörrel való folyamatos visszaélés, fenyegetés, zaklatás, vádaskodás, tárgyalás, megbélyegzés, eljárás a hátunk mögött, a tények figyelmen kívül hagyása. Így foglalható össze a magyar hatóság tevékenysége az elmúlt két évben velünk kapcsolatosan.

Mi felette állunk annak az őrületnek, amit ma úgy neveznek, hogy Magyarország. Mi felette állunk a vallásnak, a politikának, a nemzetnek, a meggazdagodásnak, a közmédiának.

Mi tisztán az evangéliumi egzisztenciából létezünk, a mi alapunk tisztán szellemi alap, az élet maga. Nem vallás, nem politika, nem nemzet, nem vagyonszerzés, nem meghunyászkodás, nem hírnév, nem kollektív elaljasodás, nem kollektív lezüllés, vagyis nem Magyarország - csak az, ami normális, csak az, ami tisztán az evangéliumi ember, nyíltnak lenni, gyermeknek lenni - csak az, ami élő örök fény, csak az, ami az emberiség, az állatok és Föld bolygó megmentése.

Amit Magyarországnak neveznek 1000 év óta az nem más, mint kollektív elaljasodás, a vallás, a politika, a nemzet, a vagyon, a törvény, a hatalom nevében. Koppány és családja épp oly ártatlan volt mint mi, semmi rosszat nem tettek, mégis brutálisan megölték őket és évszázadokon keresztül üldözték és gyilkolták meg azokat, akik ragaszkodtak ahhoz, ami bennük él, ami bennük fény, pogánynak bélyegezték mindazokat akik ragaszkodtak szellemi örökségükhöz, vagyis önmagukhoz.

Ennek az 1000 éves sötétségnek, hazugságnak és népirtásnak amit műveltek a vallás, a politika, a nemzet, a vagyon, a törvény, a hatalom nevében, annak semmi köze sincs a fényhez, annak semmi köze sincs az élethez, és ennek az 1000 éves sötétségnek semmi más nem vethet véget, mint Koppány rehabilitálása - vagyis a lelkiismeret, a szellemi alap helyreállítása.

Email-lel kezdődött a feljelentés és email-lel végződik. Korea feljelentett minket Magyarországnak, mi pedig feljelentjük Magyarországot önmagának, vagyis feljelentjük Magyarországot a saját lelkiismeretének. Mert embernek lenni lelkiismereti kérdés, szellemi alap, vagyis élő örök fény, nem pedig vallás, politika, nemzet, vagyon, törvény, hatalom, ahogy ezt 1000 éve tűzzel vassal sulykolják. Magyarország elvesztette önmagát, vagyis elvesztette lelkiismeretét - a vallás, a politika, a nemzet, a vagyon, a törvény, a hatalom őrületébe süllyedt.

Ezért mi lelkiismereti alapon feljelentjük Magyarországot önmagának, a Veszprém Megyei Gyámhatóságon, mert 1020 évvel ezelőtt, 998-ban a törvényes magyar vezetőt, Koppányt és családját brutálisan meggyilkolták Veszprém Megyében és ezt a brutális gyilkosságot szentesítették - Alaptörvénybe foglalták és mint Magyar Jogállamiságra hivatkoznak rá a mai napig. Természetesen ez elfogadhatatlan, a Magyar Jogállamiság nem alapulhat a törvényes magyar vezető, Koppány és családjának a meggyilkolásán.

Személyes tapasztalatunk az, hogy a magyar közalkalmazottak félnek, nem mernek nyíltak lenni, nem merik felvállalni önmagukat, meg vannak félemlítve - a félelem és a tekintélyelvűség az uralkodó légkör Magyarországon - nem pedig az őszinteség. Fontos látni, a félelem és a tekintélyelvűség nem új keletű dolog, Koppány meggyilkolása óta, vagyis 1000 éve ez az uralkodó légkör az országban. Természetesen nincs másnak értelme, csak az őszinteségnek, csak az igazságnak, vagyis csak Koppány rehabilitálásának. Az 1000 éves hazugságnak, a félelemnek és a tekintélyelvűségnek el kell tűnnie végre, és helyette az őszinteségnek, az egyéni felelősségvállalásnak kell megjelennie újra - vagyis Koppányt rehabilitálni kell.

Nyíltnak lenni, őszintének lenni, gyermeknek lenni, igaznak lenni - megmenteni az emberiséget, az állatokat és a Föld bolygót. Ennek van értelme, a szellemi alap helyreállításának van értelme, a lelkiismeretnek van értelme. Mindenkinek a saját lelkiismeretére bízzuk magunkat és Magyarországot, mindenki döntsön a saját lelkiismerete szerint. Köszönjük szépen.

Hegedűs Róbert és Éri AnitaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése